Soittoajat

 • Ma-To klo 12-17
 • Auttava puhelin: 044 7044004

halaus2_koulurauhaalehti

AUTTAVA PUHELIN

Kiusatun tai hänen läheistensä on aika soittaa auttavaan puhelimeen,

 • kun koulun edustajat sanovat, että asia ei kuulu heille
 • kun rehtori väittää, että koulu ei voi puuttua asiaan, koska kiusaamiset tapahtuvat koulumatkalla
 • kun väkivaltaan syyllistyneiden ymmärtäminen on asian selvittämistä ja uhrin oikeuksia tärkeämpää
 • kun uhriin kohdistetaan vaatimuksia tai muita kriittisiä toimenpiteitä, ilman että kiusaajan tunnistamiseksi tai hänen kanssaan on tehty riittävästi töitä
 • kun virkamiesesittelijä viivyttelee tai ei vie asiaa eteenpäin tai kun asiaa ei oteta käsiteltäväksi koulussa ja/tai kouluvirastossa
 • kun uhrin vastineoikeutta loukataan, eli kun
 • päätöksiä tehdään yksipuolisilla lausunnoilla
 • kun virkamiestä kuullaan, mutta uhria tai hänen edustajaansa ei suostuta kuulemaan
 • kun oikeuksia kavennetaan tai velvollisuuksia lisätään ilman, että on annettu mahdollisuus vastineen antamiseen - myös silloin, jos vastauksen antaminen toisen osapuolen vastineeseen evätään
 • kun väkivaltaan syyllistyneiden tunnistaminen estetään tai kielletään
 • kun päätetään, että "odotetaan, ehkä tilanne paranee"
 • kun havaitaan, että koulun edustajille ja/tai ammattiauttajille on erityisen ongelmallista kohdata väkivaltaan syyllistynyt lapsi tai hänen perheensä

 


 

Myös kiusaaja on uhri

Kiusaajan tulevaisuus ei näytä ruusuiselta, jos vaaralliseen toimintaan ei puututa ajoissa. Väkivaltainen, alistava ja epäkunnioittava käytös johtaa vakaviin ongelmiin myös aikuisen elämässä.

Koulurauhaa-lehden päätoimittaja Esko Leipälä on tehnyt tinkimätöntä työtä kiusattujen hyväksi 90-luvulta saakka. Kiusattujen kohtaloiden lisäksi Leipälää huolettaa kiusaajien tulevaisuus, joka vääränlaisella ymmärtämisellä muodostuu kiusaajalle itselleen ja hänen ympäristölleen vahingolliseksi.

– Kiusaajan elämänuran ennuste on sitä huonompi, mitä pidempään kelvottomien käyttäytymismallien sallitaan jatkua, Leipälä sanoo.

Leipälän mukaan vääränlainen kiusaamisen ymmärtäminen ja hyväksyttävien tai ymmärrettävien syiden etsiminen kiusaamiselle vain vahvistaa epätoivottua käytöstä.

– Tällainen toiminta vahvistaa kiusaajan lähes addiktioon verrattavaa riippuvuutta väkivallalla tai alistamisella hankittuun asemaansa. Ymmärtämällä varmistetaan kiusaamisen jatkuminen.

 

Yläasteella jo myöhäistä

Leipälän kokemus kertoo, että etenkin ala-asteella pitkään ”ymmärrettyä” kiusaajan käytöstä on yläasteiässä jo lähes mahdotonta korjata.

– Useimmat vaikeimmista hoitamistani tapauksista ovat nimenomaan ala-asteilta. Tähän vaikuttaa muun muassa uskonnollisperäinen oletus, että lapsi ei voi olla paha. Sillä perusteella lapsen harjoittamaan julmuuteen ei ala-asteella puututa.

Tilastoja tarkastelemalla voidaan sanoa, että kiusaajaa autetaan parhaiten tekemällä kiusaamisesta loppu.

– Hänet pelastetaan varsin todennäköiseltä vankilakierteeltä, Leipälä painottaa.

 

Joukossa on valta

Varmin ja nopein tapa kiusaamisen lopettamiseksi on ryhmän paine. Enemmistö, joka ei aktiivisesti osallistu kiusaamiseen kaipaa tuekseen rohkaisua ja kannustusta voidakseen vastustaa kiusaajan valtaa.

– Siihen ei tarvita näyttäviä projekteja eikä hallinnollisen tason riitoja, tutkintapyynnöistä puhumattakaan. Pienet, oikeansuuntaiset teot riittävät, heti kun kiusaamista havaitaan, Leipälä neuvoo.

Tehokkaimmat keinot kiusaamisen ehkäisyyn ja lopettamiseen ovat oppilailla itsellään. Ikätoverin paheksuva hymähdys vaikuttaa kiusaamistilanteessa enemmän kuin yhdenkään aikuisen neuvot, luennot tai vaatimukset.

– Oppilaat kyllä tarttuvat toimeen, kun heitä siihen kannustetaan ja esimerkin voimalla valmennetaan.

 

Koulukiusaaja jatkaa työelämässä

Sekä kiusattu että kiusaaja ovat yleensä ryhmän älykkäimpiä oppilaita. Yksi yleisimmistä syistä kiusaamiseen onkin kateus. Älyllisesti sekä kiusattu että kiusaaja jäävät koulutiellään alisuorittajiksi, vaikka lahjakkuus lupaisi suurempaa.

– Mikä menetys onkaan, kun molemmat jäävät eri syistä yhteiskunnan ja onnellisuuden ulkopuolelle! Kiusaamisen lopettaminen mahdollistaa molempien menestymisen, Leipälä kiteyttää.

Koulukiusaaja kiusaa myöhemmin myös työelämässä. Suomi on jo nyt työpaikkakiusaamisen suhteen kelvottomien maiden kärkijoukossa.

– Kiusaamisen lopettamisella rakennetaan meille kaikille – niin nuorille kuin vanhoillekin – parempaa Suomea. Siinä riittää työtä kaikille, jotka kantavat vastuuta paremmasta huomisesta niin kouluissa kuin työpaikoilla.


Auttavan puhelimen päivystäjänä toimii Koulurauhaa-lehden päätoimittaja Esko Leipälä. Koulutukseltaan Leipälä on humanististen tieteiden kandidaatti, joka on opiskellut muunmuassa kasvatus- ja opetusoppia. Toimittajan töiden lisäksi työkokemusta löytyy myös koulumaailmasta: Leipälä on toiminut runsaat kolme vuotta peruskoulun opettajana 7-9 luokilla Muurolassa ja Oulussa. Kiusattujen auttajana hän on toiminut 20 vuotta, joista 10 vuotta täysipäiväisesti.

Leipälän mukaan kiusatun suurin ongelma ei ole löytää ymmärtäjä kokemuksilleen. Ongelmana on löytää keinot ja avustajat asian oikeudenmukaisen käsittelyn käynnistämiseen.

Leipälällä on kiusattujen auttamisesta Suomen vankin ja monipuolisin kokemus. Hän toimii kiusatun hyväksi henkilökohtaisesti, mutta vaikeissa tapauksissa apua tarvitaan myös eri alojen osaajilta. Näissä tapauksissa Leipälä auttaa löytämään oikeat ihmiset - esimerkiksi kiusaamisasioihin perehtyneen juristin.

Hänen mukaansa on kuitenkin muistettava, että mitä pienemmillä teoilla ja toimilla kiusattua voidaan auttaa, sitä nopeammin saadaan aikaan hyvä ja pysyvä lopputulos. Avainasemassa on yksi tai useampi kiusatun läheltä löytyvä tukihenkilö, joka seisoo kiusatun rinnalla ja kannustaa luokan hiljaista enemmistöä ryhtymään vastarintaan kiusaamisen lopettamiseksi. Tukihenkilö voi olla rehtori tai opettaja, mutta myös joku muu.

Kiusatun tehokkain ja paras apu on ikätoverien tuki. Jos koulun aikuiset onnistuvat valjastamaan ryhmän voiman hyvän asian avuksi, tuntuvat sen vaikutukset erittäin nopeasti koko koulussa!

Leipälän mielestä on suorastaan hämmästyttävän liikuttavaa, kuinka vaikeiden tilanteiden jälkeen lapsi jaksaa piristyä ja muuttua eläväiseksi - kunhan hänen turvallisuutensa on ensin saatu turvatuksi.

Leipälä kuvaileekin pahimmaksi väkivallaksi aikuisten välinpitämättömyyttä ja väkivallan ymmärtämistä. Koulurauhaa-lehden tavoitteena onkin herätellä aikuisia ja se on tärkein työkalumme, sillä se tavoittaa suuren joukon ihmisiä.

Koulurauhaa tekee työtä kiusattujen auttamiseksi niin auttavassa puhelimessa, tapaamisissa, tukihenkilöinä tai avustajina neuvotteluissa kuin Koulurauhaa-lehden sivuilla ja sen kustantajayhtiönä.

 

“Tippa oikeudenmukaisuutta hoitaa paremmin kuin vuosi tai kaksi terapiaa.”

Esko Leipälä

Facebook

Lehden tiedot

Kustantaja:
Kiva Kustannus Oy
2351324-7
Mekaanikonkonkatu 3 B 22
00880 Helsinki

asiakaspalvelu@koulurauhaa.fi
puh. 044 7256673 (ti-to klo 11-13)

Lähetä postia

Lähetä rohkeasti postia kokemuksista ja ajatuksistasi kiusaamisesta ja muusta aiheeseen liittyvästä.
Voit lähettää juttutoiveita, runoja, kolumneja, pakinoita tai piirroksia ja valokuviakin. Julkaisemme ainestoa Koulurauhaa-lehdessä halutessasi nimimerkillä. Liitä kuitenkin postiisi nimesi ja yhteystietosi. Voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu(at)koulurauhaa.fi

Uusin lehti

kansi 3 2016 225x300

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy